CAN FISA - Hotels, Apartaments, Restaurant

CAN FISA - Hotels, Apartaments, Restaurant

Sociedad: Fitel,S.L.

CIF: B60431533

Carrer Bellavista 1, 08757 Corbera de Llobregat

canfisa@canfisa.com

TEL: (+34) 93 650 00 00

Política de protecció de dades

1. Dret d'informació: En virtut del que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, FITEL,S.L., titular del lloc web www.hotelcanfisa.com i www.canfisa.com,  informa a l'usuari d'aquest lloc de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per FITEL,S.L.,  i sota la seva responsabilitat.

2. Finalitat:  Les dades dels usuaris enviades a través del formulari habilitat a aquest efecte en el lloc web són recaptats per FITEL,S.L. ,  amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis d'hostaleria.

3. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari i veracitat de les dades:  Els camps marcats amb un asterisc (*) a emplenar per l'usuari són estrictament necessaris per a atendre a la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a FITEL,S.L.  són veritables i es fa responsable de comunicar a la mateixa qualsevol modificació dels mateixos.

4. Consentiment de l'usuari:  L'enviament de dades personals, mitjançant l'ús del formulari electrònic de FITEL,S.L., o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats, per a la finalitat abans descrita així com a l'enviament de correu electrònic amb informació sobre els nostres serveis.

5. Drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris: L'usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos a la L.O.P.D. i a la seva normativa de desenvolupament, mitjançant escrit i còpia del DNI adreçat a FITEL,S.L.  amb domicili a Bellavista 1 - 08757 Corbera de Llobregat, indicant la referència “Protecció de Dades”.